Kaléndis Maji. Luna.

Kaléndis Maji. Luna . The First Day of May. The Night of the Moon. Natális beatórum Philíppi et Jacóbi Apostolórum.  Ex his Philíppus, cum omnem fere Scythiam ad Christi fidem convertísset, tandem apud Hierápolim, Asiæ civitátem, cruci affíxus et lapídibus óbrutus, glorióso fine quiévit; Jacóbus vero, qui et frater Dómini légitur et primus Hierosolymórum Epíscopus, e…